سرزندگی

درباره ما
پایگاه اطلاع رسانی " سرزندگی" رسانه ای است با رویکرد روانشناسی اما برای طبقه ی بازنده ! بله برای بازنده ها . 
طبقه ی برنده همان طبقه ی ثروتمند نیست ، بلکه طبقه ای مافیایی است که در همه ی عمرش شیره ی طبقه ی بازنده را مکیده است . طبقه ای بی انصاف که جز به جیب خودش فکر نمی کند و زندگی را برای طبقه ی بازنده تلخ کرده است . 

طبقه ی بازنده ممکن است حتی فرزندش در مدرسه ی غیر انتفاعی درس بخواند اما بازنده است ، ممکن است تمام عمرش تلاش کرده باشد که رشته ی پزشکی قبول شود ، ممکن است تمام عمرش کار کرده باشد که بتواند چهارتا سفر برود و یک ماشین خوب هم سوار شود اما همه ی زندگی اش از وضعیت زندگی اش ناراضی بوده و دنبال اهدافی بوده که طبقه ی برنده برایش تعریف کرده است . 

ما آمده ایم تا صدای طبقه ی بازنده باشیم ، طبقه ای بی صدا که حق زندگی دارد . حق دارد از لحظه ی حال خودش لذت ببرد و حق دارد با کسب مهارت های لازم به سرزندگی برسد . 
این رسانه یک رسانه ی سیاسی یا اقتصادی نیست و تنها رویکردش رویکرد روانشناسی به زندگی آدم هاست . زنده باد زندگی .