کد خبر: ۱۵۶۹
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۲
هنر خیابانی می تواند روحی تازه به شهرهای بتونی امروزی وارد کند. در ادامه بعضی از کارهای کاسیمو کئون کاییفا نقاش ایتالیایی را مشاهده می کنید.
هنر خیابانی می تواند روح تازه ای به شهرهای بتونی وارد کند. درادامه برخی از کارهای سه بعدی کاسیمو کئون کاییفا نقاش ایتالیایی را مشاهده می کنید.
نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان

نقاشی سه بعدی راهی برای ایجاد نشاط در خیابان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: