کد خبر: ۱۵۸۲
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳
آتش سوزی امسال استرالیا که دشت هایی سه برابر کشور بلژیک را تاکنون سوزانده است، بی شک آخرین رویداد تاسف بار زیس محیطی دهه پیشرو نیست. در این میان برخی هنرمندان با آثار خود به همدردی با این مسئله پرداخته اند.
آتش سوزی امسال استرالیا که دشت هایی سه برابر کشور بلژیک را تاکنون سوزانده است، بی شک آخرین رویداد تاسف بار زیس محیطی دهه پیشرو نیست. در این میان برخی هنرمندان با آثار خود به همدردی با این مسئله پرداخته اند.


آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان
آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان
آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان
آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان

آتش سوزی استرالیا در نظر هنرمندان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: