کد خبر: ۱۶۵۵
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
میزان تمایل جنسی خود را مشخص نمایید
این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. حاوی 25 ماده است. بر اساس مقیاس لیکرت با 5 درجه نمره گذاری می شود( 0= همیشه تا 4= هرگز). سؤال های 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 17، 18، 19، و 20 معکوس نمره گذاری می شوند کمینه و بیشینه نمرات 0 تا 100 است.

این پرسشنامه توسط هالبرت ساخته شد. حاوی 25 ماده است. بر اساس مقیاس لیکرت با 5 درجه نمره گذاری می شود( 0= همیشه تا 4= هرگز). سؤال های 1، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 17، 18، 19، و 20 معکوس نمره گذاری می شوند کمینه و بیشینه نمرات 0 تا 100 است.

 1)‏ حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏2)‏ ‏سعی‏ ‏می‏ ‏کنم‏ ‏از‏ ‏موقعیت‏ ‏هایی‏ ‏که‏ ‏همسرم‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏متمایل‏ ‏می‏ ‏کند،‏ ‏بپرهیزم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏3)‏ درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏4)‏ ‏از‏ ‏لحاظ‏ ‏جنسی‏ ‏به‏ ‏سختی‏ ‏تحریک‏ ‏می‏ ‏شوم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏5)‏ ‏در‏ ‏مقایسه‏ ‏با‏ ‏همسرم،‏ ‏خواهان‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏بیشتری‏ ‏هستم‏.

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏6)‏ رویاپردازی‏ ‏درباره‏ ‏مسائل‏ ‏جنسی‏ ‏برایم‏ ‏مشکل‏ ‏است‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏7)‏ ‏میل‏ ‏دارم‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏برقرار‏ ‏کنم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏8)‏ ‏تمایل‏ ‏بسیار‏ ‏زیادی‏ ‏به‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏دارم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

 

‏9)‏ ‏از‏ ‏خیال‏ ‏پردازی‏ ‏جنسی‏ ‏در‏ ‏طی‏ ‏رابطه‏ ‏جنسی‏ ‏با‏ ‏همسرم‏ ‏لذت‏ ‏می‏ ‏برم‏ .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏10) از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏11) تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏12) فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

‏13) خواهان برقراری رابطه جنسی هستم .

‏همیشه

‏اکثرا

‏گاهی

‏بندرت

‏هرگز

 

14)  برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

15)  برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

16) احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

 

17) به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

18) غریزه جنسی من قوی است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

19) از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

20) تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

21) احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

22) فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

  

23) از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

24) تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

25) سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز    

 

تفسیر آزمون: دامنه نمرات بین 0 تا 100 که نمره بیشتر نشان دهنده تمایل جنسی زیاد و نمره کمتر بیانگر تمایل جنسی اندک است.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: