سرزندگی

برچسب ها
برچسب: قعطی اینترنت
سرزندگی بررسی می کند
سراسری اینترنت در کشور کرد ...
به قطع سراسری اینترنت در کشور کرد اقدامی که هر... روزهای وصل شدن دوباره اینترنت به تحلیل شرایط و خسارت... این عرصه بیان کرد که قطعی اینترنت موجب شده است... موارد دیگری همچون کاهش شدید خریدهای اینترنتی عدم امکان استفاده...
کد خبر: ۱۵۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱